Вимоги до матеріалів

Тези подаються у форматі *.docх, *.doc. Файл має бути названий прізвищем доповідача (наприклад, Петренко_тези).

 Обсяг тез – 1 сторінка А4, включаючи рисунки, таблиці. Поля – по 25 мм. Шрифт Times New Roman, 12 pt, одинарний інтервал. Сторінки не нумеруються. Рисунки, схеми, формули та таблиці не мають виходити за поля. Рисунки – чорно-білі або у відтінках сірого. 

 Текст має бути побудований за схемою:

  • назва доповіді прописними напівжирними літерами, без перенесень, вирівнювання по центру;
  • ПІБ авторів (курсивом і підкреслюванням виділити ПІБ доповідача);
  • назва організації, місто, країна;
  • Е-mail;
  • через один рядок текст тез доповіді: вирівнювання по ширині, абзацний відступ – 12,5 мм.
У разі значного відхилення від зазначених рекомендацій оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ

Петренко О. М., Іванченко Є. О.

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна

petrenko@gmail.com

 

Основний текст тез доповідей.Демонстраційні матеріали доповідей надаються у форматі *.pptх, *.ppt.
ĉ
Світлана Жильцова,
11 січ. 2022 р., 06:05
ĉ
Світлана Жильцова,
11 січ. 2022 р., 06:05