Тематика конференції


  • Аналітична хімія

  • Біохімія

  • Квантова хімія

  • Медична та фармацевтична хімія

  • Неорганічна хімія

  • Органічна хімія

  • Фізична хімія

  • Хімічна інженерія

  • Хімічна освіта

  • Хімія полімерів і композитів

Звертаємося до Вас із проханням донести інформацію до всіх зацікавлених осіб: студентів, аспірантів і молодих науковців, які працюють над вказаними проблемами.